Trad Group Workshop – Ceárdlann Grúpa Ceoil

Theresa Kavanagh - Fiddle, Ceol na Coille Irish Music Summer School, Letterkenny, Co. Donegal, WAW, Wild Atlantic Way

8 – 12 July Coláiste Ailigh

Calling traditional musicians aged 13+. An exciting opportunity to work with exceptional musician and composer – Theresa Kavanagh from Gort a’Choirce, Donegal –  on a newly commissioned piece for Ceol na Coille Summer School 2024.

Fee: €80 if attending Trad Group and Morning workshop on own instrument. Thanks to the Regional Cultural Centre for their support again with the commission this year.

Fógra do cheoltóirí traidisiúnta 13+ bliain d’aois. Deis iontach le bheith ag obair le Theresa Kavanagh Ceolteoir dén scoth as Gort a’ Choirce, ar phíosa nuachoimisiúnaithe.

Theresa is commissioned to write new music for the Coirm Trad Group at Ceol na Coille summer school in July. Participants will have the opportunity to work with Theresa and members of the Coirm Ensemble to explore ways of writing music notation in composition.

Theresa coimisiúnaithe le ceol nua a scríobh do Ensemble Coirm ag Scoil samhraidh Ceol na Coille i mí Iúil. Beidh deis ag na rannpháirtithe oibriú le Theresa agus baill den Choirm Ensemble chun bealaí le nodaireacht cheoil a scríobh sa chumadóireacht a fhiosrú.

Overall, this promises to be an enriching and inspiring experience. Participants can attend the morning instrumental workshops from 10am-1pm and the ensemble workshop with Theresa 1.45-4pm. The new piece will be performed on Friday 12th July as part of the final concert of this years summer school and again during Letterkenny Trad Week in January 2025.

Tríd is tríd, is eispéireas saibhir spreagúil é seo. Is féidir le rannpháirtithe freastal ar cheardlanna uirlise na maidine ó 10am-1pm agus ar cheardlann ensemble le Theresa 1.45-4pm gach lá. Léireofar an píosa nua Déardaoin 11 Iúill sa RCC agus Dé hAoine 12 Iúil mar chuid de cheolchoirm dheireanach scoil samhraidh na bliana seo agus arís le linn Sheachtain Traidisiúnta Leitir Ceanainn i mí Eanáir 2025.

The workshop will be delivered bi-lingually and we would like to thank the Regional Cultural Centre, Letterkenny for funding support.

Cuirfear an cheardlann ar fáil go dátheangach agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Ionad Cultúrtha Réigiúnach as tacaíocht airgid a thabhairt. Book Now